Faktoring

Faktoring jest  formą finansowania działalności przedsiębiorstwa. Polega on na wykupie przez faktora (instytucję zewnętrzną lub bank) od faktoranta (przedsiębiorcy) wierzytelności z tytułu sprzedawanych usług lub towarów dla zewnętrznych kontrahentów.

Faktoring z regresem(niepełny)

Faktoring z regresem jest  to najtańsza i najprostsza forma faktoringu. Jest on alternatywą dla kredytu obrotowego, która pozwala na szybsze pozyskanie środków już zafakturowanych transakcji. Przy faktoringu z regresem  klient gwarantuje swoich dostawców płatności za wystawione do niego faktury.

Faktoring bez regresu

Faktoring bez regresu zawiera  dodatkowo funkcję zabezpieczenia przed niewypłacalnością dłużnika. Faktorant nie ma obowiązku oddania środków nawet jeśli dostawca ogłosił upadłość lub będzie nie wypłacalny.

Ubezpieczenia

Posiadamy szeroki wachlarz ubezpieczeń w większość wiodących towarzystw ubezpieczeniowych zapewniając naszym klientom maksymalną dowolność wyboru.

OFERUJEMY :

  • ubezpieczenia komunikacyjne – OC/AC/NW od 2,99%/rok
  • ubezpieczenie GAP w promocyjnej cenie
  • ubezpieczenia majątkowe już od 150 zł na rok
  • ubezpieczenia na życie
  • ubezpieczenia zdrowotne – stomatolodzy , lekarze , na badania
  • ubezpieczenia emerytalne – dodatkowe ubezpieczenie tzw. III filar
  • ubezpieczenia firmowe – nieruchomości , sprzęt , pracownicy , ochrona pożarową
  • ubezpieczenia dla rolników – plony rolne , budynki , maszyny i urządzenia
  • ubezpieczenia turystyczne – lepiej kupić na spokojne wakacje
  • pomoc naszego doradcy , szybką wycenę decyzję i polisa na email